Biblioterapia - Rafał Miętkiewicz


Zbójcy - Friedrich Schiller


Po pierwszym wykonaniu tej sztuki, autor został aresztowany i zabroniono mu dalszego publikowania jakichkolwiek dzieł literackich. Syn felczerza, niemiecki Szekspir, jak go nazywano, musiał salwowawać się ucieczką do Weimeru.

Nic dziwnego, że jego utwór wzbudził takie emocje. „Zbójcy” poruszają szereg kontrowersyjnych tematów, wśród których najważniejszym może wydać się problem skrzywdzonego oprawcy. Bohater sztuki, po domniemanym odrzuceniu przez własnego ojca, występuje przeciw prawu i wkracza na zbrodniczą ścieżkę życia pełnego okrucieństwa.

Losy bohatera, zmagającego się z konsekwencjami przybranej tożsamości, mogą stanowić przyczynek do studiów nad naturą przemocy i relacji syn-ojciec. Dodatkowo obecny wątek nienawiści braterskiej, Kaina i Abla, dodają całości pikanterii.

Naukę płynącą ze sztuki można również widzieć inaczej – pewne zdarzenia zmuszają nas do podjęcia decyzji. Decyzje te wyznaczają dalsze tory naszego życia, a na powrót, ponowną refleksję, może nie być już szansy. Dlatego też ważne jest rozumienie, z jakimi „częściami” nas samych współpracujemy, z jakich motywacji i pod wpływem jakich uczuć wybieramy własną drogę życiową.


Friedrich Schiller ...